کلاس سوم باییییییییییییییی

مدرسه پرنیان خانوم از چهارشنبه پیش تعطیل شد و دیروز هم کارنامشون رو دادند 

که عسل خانوم امسال هم با رتبه خیلی خوب پشت سر گذاشت 

با کلاس سوم خداحافظی کرد 

و امسال به امید خدا کلاس چهارمی میشه 

موفق باشی مامانم عاشقتم عسلییییییییییییی


/ 6 نظر / 34 بازدید
فاطمه

انشالله که همیشه موفق باشه