سلام

بعد از چند روز تاخییر میخواهم بنویسم آخه با رییسم دعوام شده بود و گفت تو به جای کار کردن همش تو اینترنتی خلاصه ماهم گذاشتیم آبها از آسیاب بیفته ومن دوباره بنویسم 04.gifیه خبر سورپرایز هم دارم اینکه دختر من در سن ۱۴ ماهگی یاد گرفته چهاردست وپا راه بره شیکه نه ؟ محسن انقدر ذوق میکنه فکر میکنه بچش نابغه است ودر سن ۴ ماهگی داره چهار دست پا میره وکلی ذوق میکنه اصولا بچم خیلی تنبله وتحرکو دوست نداره .دیروز رفته بودیم امامزاده صالح جای شما خالی بارونی گرفت دیدنی بچم دیده بود خانمها نماز می خوانند میگفت الله تازه بچم جوزده هم شده بود مکان زیارتی رفته بود صلوات هم میفرسته البته به زبان خودش الهی ننه قربونت21.gifتازه دختر من خیلی قدرشناس هم هست چند روز پیش داشت شیر میخورد به پاس زحمات مامیش زد دماغ اینجانب راخون انداخت .دیشب رفته بودیم آریاشهر یه پیشی دید محسن هم به صورت عملی داشت آموزش صدای حیوانات را به دخملش میداد که گربه نامردی نکرد دید این کوچولوی ما تحت تعلیمه هی خودشو مالید به پروپای پرنیان که بلکه مابیخیال بشیم و پرنیان هم خودشو جمع میکرد که ازش دور شه وهی میگفت می می 19.gifیعنی داشته باشید که تعلیم آقای پدر در دم موثر افتاد

/ 1 نظر / 12 بازدید
خاله مريم

در اين که دخملی قدر شناسه اصلا شک نکن. قربونش برم