پرنیان بد جوری سینه درد داره وسرفههای ناجور میکنه انقدر دکتر بردیمش ولی خب فصل بده وبچه ها تند تند مریض میشن امروز من شیفت هستم وسرکارم بچم ان قدر مستقل شده یعنی زیادی مستقل شده چون وقتی اومدم قشنگ باهام خداحافظی کرد قبلنا یه ته معرفتی یه نقی نوقی میزر ولی حالا دیگه بچم حسابی شیک شده .روزهای تعطیل خیلی اداره خلوته وآدم بیشرتفرصت می کنه که دلتنگ پرنیان بشه

/ 0 نظر / 10 بازدید